Joanna Wielgolawska-Pilas

adwokat

Jestem adwokatem od 2011 roku. Specjalizuję się w prawie medycznym i odszkodowawczym. Prowadzę procesy dotyczące błędów medycznych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Dostęp do nagrania z teleporady

Joanna Wielgolawska-Pilas01 września 2020Komentarze (0)

nagranie z teleporady

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czy nagranie z konsultacji telemedycznej stanowi część dokumentacji medycznej,
  • także czy jako pacjent masz prawo dostępu do takiego nagrania,
  • oraz czy masz prawo uzyskania takiego nagrania jako osoba bliska zmarłego pacjenta.

W dalszym ciągu znaczna część konsultacji medycznych odbywa się w formie tzw. teleporad. Z reguły przed rozpoczęciem rozmowy z lekarzem jesteśmy pytani, czy wyrażamy zgodę na jej nagrywanie.

Szczególnie w lecznictwie prywatnym jest to warunek odbycia telefonicznej konsultacji medycznej.

Wobec tego, czy nagranie teleporady
stanowi część dokumentacji medycznej?

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej określa całkiem świeże Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. Przyjęte już w czasach COVID-19, kiedy leczenie przeniosło się w znacznej mierze na łącza telefoniczne.

Pomimo różnorodności form dokumentacji medycznej, próżno szukać wśród niej nagrania z konsultacji telemedycznej. Nagranie porady lekarskiej nie stanowi więc dokumentacji medycznej. W rezultacie nie podlega zasadom udostępniania jak dokumentacja medyczna.

Podmiot medyczny nie ma też obowiązku jego archiwizacji i przechowywania przez okresy typowe dla dokumentacji medycznej.

Co to zmienia w sytuacji pacjentów?

Pacjent nie otrzyma nagrania z teleporady na wniosek o udostępnienie pełnej dokumentacji medycznej.

Wobec tego, czy pacjent w ogóle nie ma prawa do uzyskania kopii nagrania ze swojej konsultacji telemedycznej?

Nierzadko zdarza się, że podczas rozmowy telefonicznej z lekarzem chory przekazuje o wiele więcej informacji dotyczących jego stanu zdrowia niż zostało to odnotowane w dokumentacji medycznej. Analogicznie, lekarz podaje dodatkowe zalecenia, których nie odnotowuje w historii choroby pacjenta.

Nagranie z telefonicznej konsultacji może być więc cennym dowodem w sprawie o błąd medyczny.

Jak więc je pozyskać?

Nagranie z teleporady to dane osobowe

Warto wiedzieć, że nagranie telefonicznej konsultacji medycznej to dane osobowe, do tego tzw. dane wrażliwe, gdyż dotyczące stanu zdrowia. Są to m. in. informacje o chorobie, historii medycznej, dotychczasowym leczeniu, aktualnym stanie zdrowia itp.

Nagranie z konsultacji medycznej podlega więc zasadom przetwarzania jak dane osobowe.

A to oznacza, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”).

Przekładając to na uprawienia pacjenta – jest on uprawniony do dostępu do nagrania udzielonej mu telefonicznie konsultacji medycznej.

Co istotne, pierwsza kopia przetwarzanych danych osobowych jest wydawana nieodpłatnie (art. 15 ust. 3 RODO). Placówka medyczna powinna więc wydać kopię nagrania z teleporady bez pobierania opłat.

Czy prawo uzyskania nagrania z teleporady
dotyczy bliskich pacjenta?

Odpowiadając na to pytanie, trzeba zwrócić uwagę na to, że RODO posługuje się określeniem „osoba, której dane dotyczą”. Oznacza to, że prawo dostępu do danych osobowych, a w naszym przypadku – do nagrania, dotyczy wyłącznie pacjenta.

Do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie nagrania nie będą zatem uprawnieni bliscy zmarłego pacjenta ani osoby upoważnione przez niego do dostępu do dokumentacji medycznej.

Prawo pacjenta do dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Dlatego też upoważnienie udzielone przez pacjenta innej osobie do dostępu do jego dokumentacji medycznej nie obejmuje upoważnienia do dostępu przez tę osobę do danych osobowych pacjenta, a w szczególności nagrania z konsultacji telemedycznej.

Podsumowując:

  • nagranie z teleporady nie wchodzi w skład dokumentacji medycznej;
  • pacjent może uzyskać dostęp do takiego nagrania na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych;
  • uprawnienie to nie dotyczy już jednak osoby upoważnionej przez pacjenta ani bliskich zmarłego.

*****

Poczytaj także o:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 870 182e-mail: kancelaria@kancelaria-jwp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Joanna Wielgolawska-Pilas Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Joanna Wielgolawska-Pilas z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@kancelaria-jwp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: